Basiskennis en specialisatie rondom hechting en huilen

 

 

Kwaliteitsslag in de baby- (en peuter)opvang

De kinderopvangbranche is zich op allerlei gebieden verder aan het professionaliseren en specialiseren. Wat betreft de babyopvang is vastgesteld dat de kwaliteit de komende jaren omhoog moet. Hiervoor zijn enkele wettelijke regels ingesteld en zullen pedagogisch medewerkers bijgeschoold moeten worden.

Vanuit onze passie voor de ontwikkeling van jonge kinderen hebben wij een passende geaccrediteerde incompany cursus ontwikkeld. Op deze manier kunnen de kwaliteitseisen voor het werken met baby’s in de kinderopvang vakkundig en in korte tijd behaald worden. Een kwaliteitsslag voor het hele team!

Graag stellen wij ons eerst even aan u voor

Wij zijn Lianne van Rijnsbergen van Waarom baby’s huilen en Sasja Lemmen van Peridas. Wij hebben elkaar leren kennen door onze gedeelde passie voor het welbevinden van het jonge kind. Daarin leggen wij al bijna 10 jaar de focus op de nieuwste theorieën rondom (vroege) hechting en het omgaan met huilen. Wij worden er beide heel blij van om onze kennis en ervaring te delen in de kinderopvang. Daarom hebben wij ervoor gekozen de handen ineen te slaan en gezamenlijk een passende cursus aan te bieden voor kinderopvangorganisaties. Want samen is leuker dan alleen. Verbinden, delen en doorgeven is voor ons een vanzelfsprekende en een krachtige manier om onze kennis en ervaring tot zijn recht te laten komen. Twee weten en kunnen meer dan één.

Babyscholing; basiskennis en specialisatie rondom hechting en huilen

De cursus bestaat uit theorie en praktijk. De uitgebreide reader is een aanvulling op de lessen en praktijkopdrachten. De meest recente wetenschappelijke achtergrondtheorieën zijn in makkelijke taal beschreven. Ook is er aandacht voor het contact met ouders en zelfreflectie voor de cursist. De theorie zorgt voor verdieping die direct voelbaar is op de groep. Er wordt rust en veiligheid ervaren. Er is veel aandacht voor praktische handvatten, zodat het niet bij theorie blijft. Hierbij worden de deelnemers gecoacht terwijl zij aan het werk zijn op de groep. Ook worden er handige tools voor op de groep uitgereikt, zodat kennis en tips altijd in de buurt zijn.

De deelnemers kunnen de kennis en ervaring gelijk toepassen op de groep en zich inzetten als experts op het gebied van hechting en huilen bij baby’s, en peuters.

 

 

 Na het volgen van de cursus

– heb je expertise op het gebied van (vroege) hechting en huilen;

– heb je kennis over signalen van trauma bij jonge kinderen;

– kun je specialistisch ‘anders kijken’ naar baby’s;
– bezit je praktische handvatten voor op de groep;

– ken je de werking van het brein;
– weet je alles over het opbouwen van basisvertrouwen bij jonge kinderen;

– heb je zicht op je eigen professionele ontwikkeling;

– kun je je kennis overdragen aan ouders en collega’s.

Waarom incompany

Alle deelnemers zijn, voor één prijs, tot   hetzelfde niveau bijgeschoold.                   Dit zorgt voor een brede kwaliteitsslag.      –De docenten/trainers kunnen direct   feedback geven in de werksituatie op de   groep.                                                     Ervaringsleren is de meest optimale manier   van leren.                                                      -Deelnemers zijn na de cursus in staat         elkaar aan te vullen en uit te dagen.       Elkaar te prikkelen en te steunen in het   uitdragen en toepassen van de nieuwe   kennis.

Cursusaanbod/kosten

Cursus:       Babyscholing; basiskennis en specialisatie rondom hechting en huilen.

Inhoud:          Vroege hechtingspatronen, het babybrein, cognitieve-, taal-, fijne- en grove motoriek, zintuigelijke en sociale ontwikkeling en mijlpalen. Signalen van emotioneel trauma, theorie rondom huilen, handvatten bij hechtingsproblemen en huilgedrag. Fysieke ontwikkeling, spel en ontwikkelingsmaterialen. Professionele ontwikkeling van pedagogisch medewerkers/het pedagogische team. Kwaliteitsbevordering in de pedagogische organisatie.

Lesvormen:   theorie m.b.v. video/audio en casuïstiek, praktijkopdrachten, coaching op de werkvloer, thuisstudie.

Studieuren:   totaal 26 uur; 26 uur (12 contact/lesuren, 4 praktijkuren, 5 uur litertuurstudie, 3 huiswerkuren, praktijkopdracht ongeveer 2 uur).

Toelating:      Werkzaam binnen een kinderopvangorganisatie

Duur:             2 lesdagen

Datum:           nader overeen te komen

Locatie:          incompany

Trainers:       Sasja Lemmen en/of Lianne van Rijnsbergen
Kosten:          1 t/m 10 deelnemers = € 2500,- (dat is € 100,- per deelnemer per dag)

11 t/m 20 deelnemers = € 4000,- (i.v.m. 2 trainers; praktijkbegeleiding)

De bedragen zijn inclusief readers en exclusief 21% btw.

Accreditatie: Door CAO-partijen goedgekeurde scholing. Opgenomen in de lijst ‘Scholing werken met nul-jarigen’ van het FCB.

 

Ook zijn er mogelijkheden voor het boeken van lezingen en workshops voor kinderopvangprofessionals en/of ouders/verzorgers. Vraag naar de mogelijkheden.

 

Wij kijken er naar uit je te ontmoeten!

Warme groet,

Lianne & Sasja